Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog


 

Najaarssymposium NVF


Ten geleide
   
Programma    Toelichting op sprekers
Accreditatie    Inschrijving    Bereikbaarheid

De volgende NVF-bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 oktober in Slot Zeist en zal als thema “Traditionele en moderne Fytotherapie” hebben. Sprekers vanuit verschillende traditionele en moderne therapierichtingen zullen toelichten hoe de relatie is tussen hun specialisme en de moderne wetenschappelijke benadering van de fytotherapie. De firma BIONAL heeft de NVF voor deze dag een sponsorbijdrage toegezegd.

Verschillende buitenlandse en binnenlandse sprekers zijn uitgenodigd die deskundig zijn op het terrein van:

Ayurveda
Tibetaanse fytotherapie
Traditionele Chinese fytotherapie
Traditionele en moderne Westerse fytotherapie


Ten geleide

Fytotherapie is de oudste vorm van farmacotherapie. In de westerse moderne geneeskunde is ze op de achtergrond geraakt door de opkomst van enkelvoudige chemische geneesmiddelen, ze wint echter de laatste jaren weer terrein terug. In verschillende complementaire behandelwijzen die voortbouwen op Oosterse en Westerse tradities is fytotherapie altijd belangrijk gebleven. De NVF houdt zich bezig met de wetenschappelijke aspecten van de fytotherapie in al deze toepassingen. Op 25 oktober a.s. wil de NVF met geïnteresseerde leden en betrokken deskundigen spreken over de wetenschappelijke evaluatie van de fytotherapie in diverse traditionele behandelwijzen. De WHO heeft hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld die in Nederland nog niet geïmplementeerd werden.

In de traditionele geneeswijzen worden vaak complexe fytotherapeutische recepten voorgeschreven. Vertaalproblemen spelen een rol bij de actualisatie van de soms zeer oude voorschriften. Enkele van deze recepten zijn wetenschappelijk goed geëvalueerd. Nieuwe moleculaire en farmacologische onderzoekstechnieken lijken recht te doen aan de meerwaarde van hun complexiteit. Behalve ‘’multi-target’’ wordt in de traditionele geneeswijzen ook patiëntspecifiek voorgeschreven. De vraag hoe deze vorm van prescriptie kan profiteren van wetenschappelijke evaluatie is nog niet afdoende beantwoord. Wij hopen dat tijdens dit congres in een collegiale sfeer tussen betrokkenen uit alle contexten een aantal lijnen naar de toekomst zichtbaar worden waarlangs de kwaliteit van de fytotherapie zowel in traditionele als in moderne toepassingen kan groeien.

Drs A.G.M. van Asseldonk, coördinator NVF en Drs J.H. van Meer, voorzitter NVFProgramma

9.30 uur  
Inschrijving, koffie/thee

9.50 uur 
 
Opening door dagvoorzitter
Drs A.G.M. van Asseldonk
, NVF en IEZ, Beek-Ubbergen

10.00 uur
Iberis amara and complex herbal phytomedicines containing an Iberis amara extract
Prof. dr med. R. Saller en dr J. Melzer, Academisch Ziekenhuis Zürich

10.45 uur
Koffie/thee

11.15 uur
Inleiding op het thema: Traditionele Chinese Kruiden
Drs Ch. Wauters, Natuurapotheek, Pijnacker

11.30 uur
Systems biology: Bridging TCM and western pharmaceutical visions
 
Prof. dr J. van der Greef, TNO en LACDR, Leiden

12.00 uur
Non-lineaire dynamica en Chinese geneeskunde: op zoek naar
nieuwe onderzoeksmodellen.
 J.H.T. Schroën
, MSc BSc (TCM), Academie Qing Bai, Nijmegen

12.30
Lunch

13.30 uur
Opening middagsessie

13.35 uur
Tibetan Medicine - From Tradition to Evidence
S. Geistlich, Padma AG, Zwitserland

14.05 uur
Over enkele problematische aspecten van de
traditionele Indiase farmacie
Dr G.J. Meulenbeld, Groningen

14.25 uur
Behandeling van chronische ziekten met Ayurveda
 
Drs G.J. Gerritsma, arts, Ayurvedisch centrum, Bad Ems, Duitsland

14.45 uur
Theepauze

15.15 uur
Traditional Use of Herbal Medicine: How to Extract a Rigorous
Evidence Base
 
S.Y. Mills, MA FNIMH MCPP, Universiteit van Exeter, Engeland

15.45 uur
Afsluiting door dagvoorzitter met aansluitend een drankje

16.00-17.00 uur: Algemene Ledenvergadering van de NVF


Toelichting op de sprekers  

Drs A.G.M. van Asseldonk

Tedje van Asseldonk studeerde als biohistoricus/botanicus af aan de Universiteit Nijmegen en als natuurgeneeskundige in Hilversum. Zij werkte van 1989-1995 als onderzoekscoördinator in de knoflookteelt en tijdelijk tevens in een farmaceutisch bedrijf. Sinds 1990 doceert zij fytotherapie op verschillende natuurgeneeskundige opleidingen en sinds 1996 verzorgt zij vanuit het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie (IEZ) onderzoek en onderwijs in deze vakken. Vanaf 1999 is ze tevens hoofd van het NVF-bureau.  


Prof. dr med. R. Saller

Reinhard Saller studeerde in 1976 af als arts in Frankfurt en promoveerde in de farmacologie in 1977. De opleiding tot internist sloot hij af in 1986 met een interdisciplinair onderzoek (interne geneeskunde, natuurgeneeskunde, fytotherapie en farmacologie). Sinds 1994 is hij hoogleraar en hoofd van de afdeling natuurgeneeskunde (binnen interne geneeskunde) in het Academisch Ziekenhuis Zürich. Dr J. Melzer is eveneens als internist werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Zürich.


 Drs Ch. Wauters

Charles Wauters studeerde in 1975 te Amsterdam af als apotheker met als hoofdvak farmacognosie en werkte aansluitend als apotheker voor het algemeen ziekenfonds de Volharding tot 1981. Daarna vestigde hij zich als officine apotheker te Schiedam waar hij zich in de loop van de tijd specialiseerde in het importeren en afleveren van oosterse en westerse kruidengeneesmiddelen, hetgeen in 2001 leidde tot de vestiging van de Natuurapotheek in Pijnacker.


 Prof. dr J. van der Greef

Jan van der Greef promoveerde in Amsterdam (UvA) op geneesmiddelenonderzoek met behulp van massaspectrometrie. In zijn onderzoek, dat resulteerde in meer dan 250 wetenschappelijke artikelen, waarbij biogene geneeskrachtige extracten een grote rol spelen, staat patroonherkenning centraal en is hij vooral geïnteresseerd in de complexiteit die samenhangt met synergismen en antagonismen van de samenstellende componenten. Van 1995 tot 2003 was hij uitvoerend directeur van TNO Pharma, momenteel is hij wetenschappelijk directeur van TNO Systems Biology Research. Tevens is hij als hoogleraar in de Analytische Biowetenschappen te Leiden verbonden aan het Leiden/Amsterdam Centrum voor Geneesmiddelen Onderzoek (LACDR).  


J. Schroën, MSc Bsc (TCM)

Jan Schroën studeerde natuurgeneeskunde in Hilversum en voeding/toxicologie aan de Open Universiteit. Hij volgde de acupunctuuropleiding bij de EUTCM, behaalde in Jinan (VR China) het Bachelor TCM examen en volgde diverse stages aan de Shan Dong TCM Universiteit waar hij momenteel doceert. Hij is werkzaam als herbalist-acupuncturist en als directeur verbonden aan de academie Qing Bai (Nijmegen). 


S. Geistlich

Suzanne Geistlich is apotheker. Na haar afstuderen (Zürich, 1990) volgde ze in Dharamsala de basisopleiding Tibetaanse geneeskunde. Sinds 1994 is zij bij Padma in Zwitserland verantwoordelijk voor Quality Assurance en Regulatory Affairs en zij onderhoudt de contacten met Tibetaanse artsen en wetenschappers die studies verrichten naar de werkzaamheid van Tibetaanse kruidenformules.


Dr G.J. Meulenbeld

G. Jan Meulenbeld studeerde medicijnen en Sanskrit aan de Universiteit van Groningen. In de jaren 1956-1961 specialiseerde hij zich tot psychiater. In 1974 promoveerde hij aan de letterenfaculteit. Hij werkte als psychiater zowel in het Deltaziekenhuis als in de Mesdagkliniek en was van 1978-1986 wetenschappelijk hoofdmedewerker (Indische talen en culturen) aan de universiteit Groningen.


Drs G.J. Gerritsma, arts 

Gerrit Jan Gerritsma studeerde van 1981-’89 geneeskunde aan de rijksuniversiteit Limburg en werkte daarna 3 jaar als arts voor het Maharishi Ayurveda Gezondheidscentrum Laag Soeren. Daarna startte hij een eigen praktijk in Lelystad. Sinds 1993 is hij verbonden aan het Maharishi Ayurveda Gesundheitszentrum in Bad Ems (D).


S.Y. Mills, MA FNIMH MCPP

Simon Mills studeerde af in de geneeskunde te Cambridge en tevens bij het National Institute for Medical Herbalists. Sinds 1977 is hij als fytotherapeut werkzaam. In 1987 was hij medeoprichter en werd directeur van het Centrum voor Complementary Health Studies aan de universiteit van Exeter. Vanaf 1997 is hij tevens secretaris van ESCOP. Hij is auteur van enkele fytotherapeutische handboeken.


Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd bij ABNG, KNMP, NAAV, NVA en NWP.

Reeds toegezegd 

                                    KNMP (0.5 p)
                                    NWP (3  p)
                                    ABNG (dag)
                                    NAAV (5.5 p)


Inschrijving

Omdat de belangstelling voor onze symposia de laatste jaren sterk gestegen is vragen wij u om tijdig in te schrijven.   Meld u aan bij het NVF bureau, nvf@fyto.nl  (o.v.v.: symposium)  
of tel +31.2468.44301

De entree bedraagt € 45,- voor leden (maximaal één introducé voor ledenprijs) en € 75,- voor overigen. Studenten: € 10,- (alleen na overleg met het NVF-bureau en bij inschrijving via een staflid of MSV Granulla).

Restitutie: bij annulering tot 14 dagen voor het symposium: 80%; 13-6 dagen tevoren 50%, 5 dagen of minder 20%. U ontvangt bij annulering de abstracts gratis thuis.


 Bereikbaarheid

Slot Zeist is goed te bereiken met auto of openbaar vervoer (station Driebergen-Zeist, 10 minuten bus 50 of 51, 5 minuten lopen). Adres: Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist, tel 030-6921704.

 


 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014