Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

NVF
najaarssymposium

 

Een nieuwe
fytotherapeutisch-immunologische
kijk op hart- en vaatziekten

 

vrijdag 1 november 2002
10.00-17.00 uur
The Harbour (www.theharbour.nl) in Zeewolde

PROGRAMMA   SPREKERS       ORGANISATIE

ACCREDITATIE     BEREIKBAARHEID     DEELNAMEKOSTEN

   AANMELDING    


Ten geleide

De preventie en behandeling van hart-en vaatziekten is een onderwerp met zeer veel raakvlakken tussen geneeskunde, voedingsleer en farmacie. Tijdens dit najaarssymposium zullen de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied, met de nadruk op fytotherapeutische aspecten hiervan, worden toegelicht en bediscussieerd door wetenschappers en beroepsbeoefenaars uit alle genoemde sectoren.
Met nadruk nodigen wij allen die met dit thema beroepshalve te maken hebben uit om hierbij aanwezig te zijn.

Drs J.H. van Meer, NVF-voorzitter


 

Programma*

 * In de ochtend zullen lezingen en discussie in het Engels plaatsvinden,
in de middag in het Nederlands.

  9.30 - 10.00

Ontvangst en inschrijving

10.00 - 10.10

Welcome
 prof. dr H. van Dijk,

faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht. 

10.10 – 10.40

Cardiovascular risk management
dr M. Castro Cabezas,
internist-endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

10.40 -  11.10

Protective effect of chronic garlic intake on
elastic properties of aorta in the elderly
Prof. dr med.
G.G. Belz,
 dir. Centrum voor Cardiologie en Farmacologie, Mainz-Wiesbaden en docent aan de Universiteit van Mainz

11.10 – 11.50 

   Pauze

11.50 – 12.20

  Effect of garlic on arteriosclerotic nanoplaque formation and size
Prof. dr med. G. Siegel ,
dir. afd. neurofysiologie Vrije Universiteit Berlijn

12.20 – 12.30

  Forum discussion

12.30 – 13.55

 LUNCH

13.55 -  14.00

 Inleiding tot de middagsessie door prof. dr H. van Dijk

14.00 – 14.20  

  Effecten van plantaardige stanolesters op cardiovasculaire risicofactoren en cholesterol metabolisme
Dr J. Plat,
biologisch gezondheidkundige, Universiteit Maastricht

14.20 – 14.40

  Voedingsadviezen bij hart- en vaatziekten: de rol van plantaardige voedingsmiddelen bij preventie
Dr J. H. M. de Vries,
voedingskundige, Universiteit Wageningen

14.40 – 15.00

  Recente ontwikkelingen in de fytotherapie bij hart- en vaatziekten
Drs J.H. van Meer,
 faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht

15.00 – 15.40

Theepauze

15.40 -  16.20 

  Postprandiale lipemie, het complementsysteem en atherosclerose
Dr M. Castro Cabezas,
internist-endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht

16.20 – 16.40 

  Forumdiscussie

16.40 -  16.45

  Invullen van de symposiumenquête

16.45 – 17.00

   Afsluiting door dagvoorzitter prof. dr H. van Dijk
 met aansluitend een drankje 

17.00 - 18.00

             NVF ledenvergadering

18.00 - 19.00

  gelegenheid tot gezamenlijk dineren

 

 

Toelichting op de sprekers:  

Prof. dr H. van Dijk

Hans van Dijk is sinds 1993 als hoogleraar Immunologie van Plantenstoffen (NVF-leerstoel) en tevens als hoofddocent verbonden aan de faculteiten Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is professor van Dijk hoofd van het medisch-immunologisch laboratorium van het Eemland Ziekenhuis in Amersfoort. Hij vertegenwoordigt de NVF in de FMWV, is voorzitter van de NVF-Adviesraad en tevens redacteur van de ESCOP monografieëncommissie.  

dr M. Castro Cabezas

Manuel Castro Cabezas studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1992 op een onderzoek naar familiaire gecombineerde hyperlipidemie en postprandiale lipemie in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Sinds 1997 is hij als internist, vaatspecialist en als staflid endocrinologie in de kliniek werkzaam, maar ook als docent en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Samen met professor van Dijk patenteerde hij de ontdekking van de “Complement Lipid Pathway” die de basis legt voor een nieuwe benadering van atherosclerose. 

Prof. dr med. G.G. Belz

Gustav Georg Belz behaalde in 1968 zijn artsexamen. Daarna was hij werkzaam in diverse ziekenhuizen o.a. in Eppstein en Ulm, waar hij in 1974 promoveerde tot internist en cardioloog. Na enkele jaren te hebben gewerkt in het militair ziekenhuis in Koblenz werd hij tot hoogleraar benoemd aan de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz. Vanaf 1989 is hij tevens medisch directeur van het centrum voor cardiovasculaire farmacologie in Mainz. Hij is auteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties, waaronder de eerste melding van het bloeddrukverlagende effect van een oraal toegediende calciumantagonist in 1970. In 1997 publiceerde hij een epidemiologisch onderzoek dat hij in opdracht van de American Heart Association verrichtte naar het effect van knoflookconsumptie op de aorta.  

Prof. dr med. G. Siegel

Günther Siegel studeerde geneeskunde in Heidelberg en München. Sinds 1969 werkt hij op het instituut voor fysiologie van de Vrije Universiteit Berlijn, vanaf 1975 als hoogleraar. Hij was van 1996-’98 voorzitter en van ’98 tot 2000 vice-voorzitter van de Duitse Arteriosclerose Vereniging. Hij publiceerde meer dan 150 artikelen en ontving diverse prijzen voor zijn fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van atherosclerose. Het afgelopen decennium deed hij veel onderzoek naar de moleculaire werkingsmechanismen van fytotherapeutica zoals knoflook, meidoorn en ginkgo.

Dr J. Plat

Jogchum Plat studeerde Biologische Gezondheidkunde in Maastricht met als specialisatie humane voeding. Hij promoveerde daar op het proefschrift “Plant stanol esters: Effects on cardiovascular risk markers and cholesterol metabolism” en is momenteel als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep humane biologie. Daar houdt hij zich vooral bezig met de relatie tussen het dieet en het lipoproteïnenmetabolisme, waarbij de fysiologische mechanismen van deze interactie tot op moleculair biologisch niveau worden ontrafeld. 

Dr J. H. M. de Vries

Jeanne de Vries is voedingskundige en werkt als universitair docent en onderzoeker aan de afdeling Humane Voeding en Epidemiologie van de Universiteit Wageningen. Tot begin dit jaar was ze daarnaast werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling diëtetiek van het UMC Utrecht. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn voedselconsumptie, voedingsgedrag en klinische voeding. Jeanne de Vries was betrokken bij verschillende studies op het gebied van hart- en vaatziekten. Haar promotieonderzoek betrof onder andere de consumptie van flavonoïden, stoffen die voorkomen in voedingsmiddelen van plantaardige herkomst zoals thee, ui en rode wijn. 

Drs J.H. van Meer

Johan van Meer studeerde in 1975 af als apotheker en is sinds die tijd wetenschappelijk medewerker bij de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, specifiek belast met het onderwijs in plantaardige geneesmiddelen. Hij heeft vanaf de oprichting in 1990 zitting in de Commissie Toetsing Fytotherapeutica. Tevens is hij sinds 1996 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie.

 


Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) is een wetenschappelijke vereniging van universitair en hbo opgeleiden die een professionele relatie tot de fytotherapie hebben (o.a. apothekers). Zij maakt in Nederland onderdeel uit van de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) en in Europa van het European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP). De NVF is uitgever van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie en organiseert twee maal per jaar een nascholingssymposium voor haar leden en andere professioneel betrokkenen.

Dit NVF-symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Lichtwer Pharma Benelux

 

Accreditatie is verleend door:

-         ABNG:  1 dag

-         LHV: 3,5 uur

-         NVVC: 7 punten

-         NWP: 3 punten

-         nog in aanvraag bij KNMP en NAAV 

Bereikbaarheid

The Harbour ligt aan de haven van Zeewolde  (Flevoland). Adres: Raadhuisplein 19-20, 3891 ER. Tel. 036-5222295. Zie ook www.theharbour.nl Na inschrijving ontvangt u een uitgebreide routebeschrijving. 

Deelnamekosten

NVF-leden  € 50,- ; niet-leden van de NVF € 70,- , inclusief lunch, abstracts en 19% BTW.
Studenten € 10,-, alleen bij groepsgewijze inschrijving via universitaire stafleden of de vereniging Granulla.
Indien gewenst kunt u na afloop van de NVF-ledenvergadering deelnemen aan een afsluitend diner voor € 35,-.

Restitutieregeling: Bij annulering komt u op de verzendlijst voor de abstracts. Daarnaast ontvangt u bij annulering tot 2 weken vóór het congres uw inschrijfgeld (minus het bedrag voor de abstracts) retour. Bij annulering 13-5 dagen vóór het congres wordt 50 % restitutie verleend, bij latere annulering wordt, tenzij bij overmacht, slechts 20 % gerestitueerd. 

Aanmelding

Omdat de belangstelling voor onze symposia de afgelopen jaren sterk gestegen is vragen wij u om tijdig in te schrijven via telefoon 02468-44301 of nvf@fyto.nl , geeft u a.u.b. tevens door of u een vegetarisch lunch wens en of u wilt dineren (na afloop van de NVF ledenvergadering; dit kost € 35,- extra).
Abstracts bestellen, € 7,- voor NVF leden; voor overigen € 10,- , kan door overmaken van het bedrag op giro 3484443 tnv NVF-bureau, Beek/Ubbergen. Vermeld uw adres en “abstracts 1 november.”

 

 

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014