Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

Tweede congres van NVF en NVGO:  

Gezondheidsbevorderende Voedingsmiddelen  

 

Een verslag zal door de NVGO worden uitgegeven.
Neem contact op met het nvf-bureau indien u dit wilt bestellen.

Datum:  23 mei 2003
Tijd: 9.30-17.00 uur
Plaats: Congrescentrum  Koningshof, Veldhoven (bij Eindhoven) in de Baroniezaal

Op verzoek van vele (dubbel)leden zal nogmaals een gezamenlijk voorjaarscongres worden gehouden van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie met de Nederlandse Vereniging voor Geneeskruidenonderzoek. Ditmaal wordt aandacht geschonken aan de beide, ook in de wetenschap steeds meer elkaar overlappende terreinen van voeding en fytotherapie. 


Ten geleide 

Het tweede gezamenlijke congres van de NVF en de NVGO heeft als onderwerp een breed thema, dat momenteel sterk in de belangstelling staat omdat er veel regelgeving op dit terrein ontwikkeld wordt binnen de EU. In deze regelgeving (richtlijnen voor “novel foods”, een richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen, een richtlijn voedingssupplementen en “functional foods”) zien we steeds vaker dat “herbals” of “botanicals” worden geschaard onder de voedingssupplementen.

Onze beide verenigingen hebben zich in het verleden steeds gericht op de geneeskrachtige eigenschappen van planten en de ontwikkeling van geneesmiddelen hieruit. Hoe moeten wij omgaan met de nieuwe posities die de oude geneeskruiden innemen in zowel de medicinale als de voedingssfeer? Wat bepaalt of iets een voedings- dan wel geneesmiddel is? In welke mate spelen teelt en bereiding een rol bij de eventuele medicinale eigenschappen van voedingsmiddelen? Hoe kunnen artsen en apothekers in de praktijk verantwoord omgaan met de gecombineerde nutri- en fytotherapie? Dit zijn enkele van de vele vragen waarover we met elkaar en met externe deskundigen op dit congres zullen spreken.

A.G.M. (Tedje) van Asseldonk

Johan H. van Meer

J.J.C. (Hans) Scheffer


Programma

09.00-10.00: Ledenvergadering NVGO (alleen NVGO-leden)

09.30-10.30: Inschrijving en ontvangst congresdeelnemers, koffie/thee

10.30-10.35: 

Opening ochtendsessie  
                        prof. dr J.J.C. Scheffer, voorzitter NVGO,
                        Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Leiden

10.35-11.10:    

Claims over gezondheidseffecten van eet- en drinkwaren
                        Dr ir L.T.J. Pijls, Gezondheidsraad

11.10-11.50:     

Toxicologische aspecten van (nieuwe) voedingsmiddelen
                        Prof. dr I.M.C.M. Rietjens, Wageningen Universiteit, afdeling Toxicologie

11.50-12.30:

Suikervervanger Stevia rebaudiana en stevioside: veiligheidsaspecten
                        Prof. dr J.M.C. Geuns, afdeling Plantenfysiologie, Universiteit Leuven

12.30:               Sluiting ochtendsessie
12.35-13.55:     Lunch

13.55-14.00:

Opening middagsessie 
                      drs J.H. van Meer, voorzitter NVF, 
                      vakgroep Medicinal Chemistry, Universiteit Utrecht

14.00-14.35: 

Positie van plantaardige voedingssupplementen in de VS
                        Dr H.F. Smit, farmacognost, Numico Research

14.35-15.10: 

Gezondheidsbeschermende effecten van glucosinolaten in Brassica- groenten: effecten van teelt, bewerking en consumptie
                        Dr M. Dekker, Wageningen Universiteit, afd. Levensmiddelentechnologie

15.10-15.40: Theepauze

15.40-16.20: 

Fytotherapeutica als gezondheidsbevorderende middelen
                        L. Peenen, arts te Deurne (België)

16.20-16.40: Forumdiscussie

16.40-17.00: Afsluiting middagsessie met drankje

17.00-18.00: Ledenvergadering NVF (alleen NVF-leden)


Entree

(23 mei overdag incl. lunch):Leden NVF of NVGO: € 40,-; overigen € 80,- (incl. 19% BTW).
Studenten betalen € 10,- (alleen bij groepsgewijze inschrijving via een universitair staflid of de vereniging Granulla).

Inschrijving: door middel van retourzending van bijgevoegde antwoordkaart (alleen vanuit Nederland). Of neem contact op met het NVF-bureau: Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek-Ubbergen, tel 024-6844301, nvf@fyto.nl of www.fyto.nl.

Gelieve te betalen binnen 2 weken na ontvangst van onze nota/acceptgiro.

Annuleren tot 14 dagen voor het symposium is kosteloos.

Annulering 13-6 dagen van te voren: 50% van de toegangsprijs blijft verschuldigd.

Annulering < 5 dagen tevoren: 80% van de toegangsprijs blijft verschuldigd.


Bereikbaarheid

Het Koningshof hotel ligt ten zuiden van Eindhoven. Adres: Locht 117, Veldhoven,

tel. 040-2537475. Indien u met het openbaar vervoer reist naar Eindhoven CS is de reistijd met de bus nog 25 minuten. Na inschrijving ontvangt u een uitgebreide routebeschrijving.

Wilt u een convocatie ontvangen en u bent geen lid van de NVF of NVGO  stuur dan een e-mail met uw adresgegevens o.v.v "convocatie 23 mei" naar nvf@fyto.nl

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014