Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

NVF beleidsplan 

Zoals aangenomen op de Algemene Ledenvergadering  
der Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie, 1999.
 


De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie werd opgericht ter bevordering van de kwaliteit van fytotherapeutica en fytotherapie en van een verantwoorde voorlichting daarover aan alle belangengroepen.

Momenteel zijn de meeste taken betreffende de bevordering van de kwaliteit van fytotherapeutica op landelijk niveau overgenomen door de partnerorganisatie STF (Stichting Toetsing Fytotherapeutica, waaronder tot 2005 de Commissie Toetsing Fytotherapeutica ressorteerde en sinds 2006 de Commissie Keuring Fytoproducten). Op Europees niveau en waar het gaat om regelgeving worden activiteiten verricht samen met zusterorganisaties in ESCOP-verband.

De NVF concentreert zich op de kwaliteitsbevordering van de fytotherapie en op de verantwoorde voorlichting daarover.

De belangrijkste taken waar de NVF in dit verband voor staat zijn:

 * - 1 - stimuleren van activiteiten die leiden tot kennisvermeerdering, door middel van het stimuleren van fundamenteel en klinisch onderzoek en bevordering van de intercollegiale uitwisseling van (ervarings-)kennis;

 * - 2 - toegankelijk maken van de beschikbare kennis voor belanghebbenden: fabrikanten, intermediairen, voorschrijvers en gebruikers van fytotherapeutica;

* - 3 - stimuleren van de deskundigheidsbevordering van de betrokken beroepsgroepen, zowel binnen de beroepsopleiding als via  bij- en nascholing;

 * - 4 - om deze taken in de komende periode goed te kunnen vervullen is het van belang dat binnen de NVF bestuurlijk/organisatorische continuÔteit  (alsook een redelijk stabiele financiŽle basis) aanwezig is.  

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014