Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

 

ESCOP Herb Reference als App verkrijgbaar.

Er zijn nu 100 ESCOP-monografieën verwerkt in een App verkrijgbaar voor de I-Phone. Het systeem is enigszins vergelijkbaar met de diverse sorteermogelijkheden op www.infofyto.nl (maar dan Engelstalig). De prijs is drie dollar. Zie hiervoor: http://itunes.apple.com/us/app/escop-herb-reference/id538929218?mt=8 of de ESCOP website (www.escop.com).

Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung 2013: deelsessie fytotherapie bij dieren.

Het 61ste jaarlijkse symposium van de Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung wordt in 2013 van 1-5 september gehouden in Münster (Duitsland). Vanuit enkele veterinaire organisaties, zoals ook de NVF-Studiegroep Dier en Kruid, wordt een deelsessie georganiseerd over onderzoek gerelateerd aan fytotherapie bij huisdieren. Tegen de achtergrond van snel belangrijker wordende thema's zoals antibioticaresistentie, geneesmiddelenresiduen en het streven naar duurzame veehouderij willen de organisatoren een internationaal veterinair netwerk opzetten dat samenwerkt met de onderzoekers die werken aan humane toepassingen van plantaardige geneesmiddelen. Hiertoe wordt onder andere op maandag 2 september 2013 een netwerkavond georganiseerd. De titel van deze deelsessie is ‘Medicinal plants and natural products – an option for animal health care and veterinary medicine’ en onderzoekers die werk hebben gedaan dat hieraan gerelateerd is, worden uitgenodigd dit werk te presenteren op dit internationale congres. Alle geaccepteerde samenvattingen worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Planta Medica.
Meer informatie bij Anette van der Aa (as.vanderaa@gmail.com).

Innovatieprestatiecontracten over antibioticareductie in de veehouderij.

Het streven naar antibioticareductie in de veehouderij heeft ook interessante economische en innovatieve aspecten. Zoals in de vorige editie van dit tijdschrift werd gemeld heeft de NVF verkend of er rond dit thema met een aantal innovatieve bedrijven een gesubsidieerde samenwerking kan worden opgezet. De beoogde subsidie zou dan komen van de regeling innovatieprestatiecontracten (IPC). Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend of de beoogde subsidies verleend gaan worden. Bij de voorbereiding is samengewerkt met Syntens en met meerdere andere innovatieve consortia die min of meer hetzelfde thema als onderwerp hebben.

Yucca en gistcelwanden bij legkuikens.

Aan de vakgroepen Diervoeding en Histologie op de Veterinaire Faculteit van de Selcuk Universiteit in Konya (Turkije) is onderzoek gedaan naar de effecten van toevoeging van gistcelwand- en/of Yucca schidigera extracten aan het voer op de groei, immuunrespons en de samenstelling van het darmweefsel van opfoklegkuikens. Hiertoe kregen 840 Hy-Line ééndagskuikens, verdeeld over vier groepen, gedurende 60 dagen geen toevoeging aan het voer (controle), of 1000 mg/kg gistcelwand (=YCW) of 1000 mg/kg Yucca-extract (=YE) of 500 mg/kg YCW met 500 mg/kg YE (YCW&YE). Gedurende de proefperiode werden alle kuikens eenmalig gevaccineerd tegen infectieuze bronchitis, vier keer tegen Gumboro Ziekte en driemaal tegen Newcastle Disease ofwel pseudovogelpest. Details over de gebruikte vaccins en de toedieningswijzen ontbraken.

Tussen de 45 en 60 dagen was de dagelijkse gewichtstoename hoger bij de YE- en YCW&YE- groepen dan bij de controlegroep. Gedurende de 60 dagen verschilde de voeropname niet tussen de vier groepen, terwijl de voerefficiëntie wel beter was bij de YE- en YCW&YE-groepen dan bij de controles. De gewichtstoename en het eindgewicht van de YE- en YCW&YE-groepen was hoger dan van de controles. Echter, omdat de proeven met relatief traag groeiende leghenkuikens gedaan zijn en niet –zoals de meeste proeven op dit gebied–  met veel sneller groeiende vleeskuikens, ging het om heel kleine verschillen.

Antistoftiters tegen infectieuze bronchitis en Gumboro Ziekte verschilden niet tussen de vier groepen; de titers tegen Newcastle Disease waren op dag 45 hoger bij de YCW&YE-groep dan bij de controle- en bij de YE- en YCW-groepen. Weefselonderzoek toonde aan dat de darmvlokken in jejunum en ileum hoger waren bij de YE- en YCW&YE-groepen dan bij de controle en de YCW-groep.

De conclusie van de auteurs is dat toevoeging van YCW- en YE-extract aan opfokvoer voor legkuikens een positief effect heeft op de groei en op de ontwikkeling van het darmweefsel gedurende de eerste 60 levensdagen. Merkwaardig is dat alleen YCW (zonder Yucca-extract erbij) minder lijkt op te leveren, hoewel hiervoor wel positieve uitkomsten zijn gevonden in andere studies waarin echter veelal vleeskuikens werden gebruikt. Dit aspect wordt echter door de auteurs niet benoemd in hun publicatie. 

Bron: E. Gurbuz E, Balevi T, Kurtoglu V, Oznurlu Y. Effects of adding yeast cell walls and Yucca schidigera extract to diets of layer chicks. Br Poultry Sci 2011;52(5):625-31.

Onderzoek naar werking ayurvedakruiden bij diabetes type 2.

Een samenwerkingsverband van Plant Research International, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Europa Ayurveda Centrum en EuroProxima BV onder leiding van Wageningen Universiteit voert onderzoek uit naar een traditioneel kruidenpreparaat tegen diabetes mellitus type 2. Het consortium stelt zichzelf als voorwaarde eerst wetenschappelijk te bewijzen dat het middel een positief effect heeft op deze ziekte en wil het preparaat vervolgens als traditioneel kruidengeneesmiddel in Nederland (en Europa) laten registreren en op de markt brengen. Het project levert uiteindelijk circa 21 voltijdsbanen op.

Het gaat om het ayurvedische kruidenpreparaat Mohana Choorna’, dat 20 kruiden bevat en een glucose- en lipidenverlagende werking heeft. Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het kruidenpreparaat genoeg potentie heeft voor verder onderzoek. Voor het project ‘Traditioneel kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte’, is bijna € 407.000 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling verleend, meer dan € 52.000 komt van de provincie Overijssel en circa. € 59.000 van het Rijk. Daarnaast investeren de partners zelf bijna € 518.000. In het project zal worden onderzocht welke werkzame stoffen de 20 in Nederland geteelde kruiden bevatten. Ook wordt gekeken of het preparaat voldoet aan voedselveiligheidseisen. Proefpersonen testen het kruidenpreparaat in een klinische omgeving volgens de strenge eisen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt naar de klinische effecten van het kruidenpreparaat gekeken. De samenstelling van het preparaat wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd om het als kruidengeneesmiddel te kunnen registreren bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Bron: Persbericht provincie Gelderland, 31 juli 2012.

Platform voor kennisuitwisseling ayurveda.

De Stichting Educatie Ayurveda is een Nederlands-Indiaas initiatief om kennisuitwisseling en professionalisering in een samenwerking tussen beide landen op te zetten en peer-reviewed publicaties te schrijven. De stichting is in 2010 opgericht en heeft sinds kort de ANBI-status (fiscaal erkend als goed doel). Publicaties die zijn uitgegeven c.q. worden voorbereid bewegen zich met name op het gebied van de sociale wetenschappen.

Bron: SEA bulletin mei 2012. SEA, p/a dr. M. Bode, Vespuccistraat 82-II, 1056 SP Amsterdam.

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014