Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

Nabestellingen van artikelen (fotokopie) via het NVF-bureau, nvf@fyto.nl  per opdracht 2,50 plus per pagina 0,50 (NVF-leden 50% korting)

Inhoud jg  14, 2001

nr 4 (december 2001): special

 • Verslag van het NVF-symposium: Fytotherapeutica in de Dermatologie
 • De behandeling van brandwonden met looistoffen
 • Fyto-dwalingen bij de Consumentenbond: een boekbespreking
 • Symposium bij het afscheid van Lucas von Hebel
 • Korte en lange berichten, NVF-nieuws, CTF-nieuws

nr 3 (september 2001):  

 • Verslag van het symposium van ABNG en NVF: Fytotherapie bij enkele urologische en intestinale aandoeningen
 • Ingezonden (M. Dols, T. van Rooij)
 • NVF-nieuws, CTF-nieuws, abstracts, agenda

nr. 2 (juni 2001): special

 • Wilgenbast (Salicis cortex): een comeback als veilige pijnstiller?
 • Salicylaten zijn niet de belangrijkste werkzame inhoudsstoffen van de moerasspirea
 • Harpagophytum procumbens (duivelsklauw)
 • Gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie naar het effect van brandnetelprikken bij pijn aan de duim- of vingerbasis
 • Worden champignons de champions?
 • Kort verslag van het 6e ESCOP-symposium
 • Ingezonden (J. Wijbenga, H. Timmerman, F. Blommaert)
 • NVF-nieuws, CTF-nieuws, agenda

nr. 1 (april 2001): speciale nieuwsbriefeditie: Kruidenbesluit Warenwet

 • Reacties op het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten van 31.01.01
 • Commentaar van enkele apothekers uit het veld
 • Reactie vanuit het ministerie van VWS
 • Bijdrage van een ambtenaar van de Keuringsdienst van Waren (reactie op enkele voorbeeldcasus) 
 • Fytotherapie in abstracts, CTF-nieuws
 • NVF-nieuws, korte berichten, agenda

Aanleveren van kopij, opgave van advertenties of abonnementen:
NVF-bureau, Rijksstrwg 158, 6573 DG Beek/Ubbergen .                             Tel 024-6844301, nvf@fyto.nl

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014