Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog
Cursus

 

De NVF-Onderwijscommissie houdt zich bezig met het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs in de fytotherapie.

"Opleidingsmogelijkheden en cursussen in de fytotherapie"
is de titel van een brochure, uitgebracht door de NVF Onderwijscommissie.

Hierin wordt op overzichtelijke wijze een   beeld geschetst van het enorm gevarieerde aanbod en wordt een overzicht gegeven van de aanbieders van onderwijs in de vijf in Nederland meest belangrijke contexten (reguliere geneeskunde, westerse natuurgeneeskunde, traditioneel Chinese geneeskunde, Ayurvedische geneeskunde, antroposofie)

 

De prijs is € 7,75 incl BTW en verzendkosten.
Voor NVF-leden uitsluitend de verzendkosten (€ 3,-) .
Bestellen bij het NVF-bureau door het overmaken van het bedrag naar de NVF postbankrekening: NL06INGB0003484443 t.n.v. NVF-bureau, Beek-Ubbergen.
Vermeld: OWgids en het adres waar hij naar toe moet worden gezonden.


De NVF organiseert zelf twee maal per jaar een nascholingsssymposium voor haar leden, dat ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk is. omhoog

Voor artsen en therapeuten die Westerse of Oosterse fytotherapie toepassen organiseert de NVF een bijscholingscursus:
farmacologie en farmacognosie als basisvakken voor de fytotherapie: FFB. .

 

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014