Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 

Fytotherapie en Biodiversiteit
    18 april 2002, Leiden

 

Programma            Sprekers        Waar-Prijs-Aanmelden-Accreditatie?


 

Inleiding

Biodiversiteit is een maatschappelijk belangrijk thema met diverse raakvlakken aan de fytotherapie. Op dit moment verdwijnen vele plant- en diersoorten, waarvan  de medicinale toepassingen nog onbekend of  niet onderzocht zijn. Reeds in het verleden zijn enkele soorten waarschijnlijk uitgestorven vanwege overmatige toepassing door de mens, zoals het culinair belangrijke asafoetida van de Romeinen (Silphium) en enkele diersoorten. Anderzijds hebben economische toepassingen en het in cultuur brengen van planten geleid tot toename in de diversiteit binnen soorten, of soorten behoed voor uitsterven, zoals wellicht het geval is bij de Ginkgo biloba. Heel nieuwe situaties ontstaan ten gevolgen van patenten op (medicinaal gebruik van) plantensoorten.

Tijdens dit symposium verdiepen we ons niet alleen in de theorie van de materie, maar kijken we ook naar de gevolgen van deze problematiek voor de praktijk van apothekers en voorschrijvers. Om de biodiversiteit te beschermen zijn een aantal maatregelen van kracht geworden die handel in bepaalde plantensoorten verbieden. Welke maatregelen en wat zijn dan alternatieven? Teelt in Europa (zoals van Panax ginseng in Nederland); vervanging van de bedreigde plantensoorten in traditionele receptuur (zoals Radix Rehmanniae Glutinosae in plaats van Herba Dendrobii).  Dit zijn voorbeelden van mogelijkheden die tot veel discussie leiden in de beroepsgroep.

 De NVF is blij dat ze een aantal deskundigen vanuit verschillende wetenschappelijke richtingen en bij het thema betrokken organisaties bereid heeft gevonden om deze kwestie voor haar leden en overige geďnteresseerden toe te lichten. Graag nodigen we u van harte uit om op donderdag 18 april a.s. deel te nemen aan ons symposium.

Drs J.H. van Meer, voorzitter NVF 

 


Programma:


09.30-10.00    V enue - Registration (coffee, tea)

10.00-10.10    Welcome by:
Prof. dr R.P. Labadie, NVF and University of Utrecht NL, Chairman

10.10-10.35    Bio-cultural diversity: towards non-experimental validation of medicinal, aromatic and cosmetic plants:
Prof. dr L.J. Slikkerveer, University of Leiden, NL

10.35-11.00    Bioprospecting agreements and wild harvesting - their consequences for
biodiversity:
Prof. dr V.H. Heywood, University of Reading, UK

11.00-11.30    PAUSE  (coffee, tea)

11.30-11.55    The importance of biodiversity for phytotherapy:
Prof. dr M. Heinrich, School of Pharmacy, University of London,UK

11.55-12.15   Traditional medicine and healing in Tanzania - an anthropological
example from the field:
Drs J. E. Erdtsieck, University of Amsterdam

12.15-12.30    Forum discussion

12.30-13.45    LUNCH

13.45-14.05   Europese handel in medicinale bedreigde plantensoorten en de risico's voor biodiversiteit (European economical traffic of endangered medicinal species, biodiversity risks):
drs M. van Gool, bioloog bij het Wereldnatuurfonds (WWF)

14.05-14.25 Wetgeving, controle- en opsporingservaringen inzake medicinaal gebruik van beschermde inheemse en uitheemse planten en de consequenties voor apothekers en therapeuten (Laws regarding protected species; practical consequences for pharmacists and therapists):
J. Reijngoud,
Algemene Inspectie Dienst (AID) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)

14.25-14.45   Teelt van Ginseng in Nederland (Cultivating Ginseng in the NL):
ir C.A.M. van Loon en drs A. J.M. de Bekker, Euroginseng bv, NL

14.45-15.15 Zijn vervangingen van 'verboden' plantensoorten in de Traditioneel Chinese Fytotherapie mogelijk? (Can we replace ’forbidden’ plants in TCM?):
C. Dhaenens
, lic. Oosterse filologie, TCM expert, BE

15.15-15.30 Forum discussion

15.30-15.35 Closing remarks by the Chairman, prof. dr R.P. Labadie

15.35-16.00 TEA, COFFEE, FRESH DRINKS

16.00-17.30  NVF ledenvergadering (grote zaal), mogelijkheid tot dineren in de instituutskantine

19.00-21.00    Vergadering NVF commissie Chinese fytotherapie (kleine zaal) 

 


Korte introductie van de sprekers:

Prof. dr R.P. Labadie, dagvoorzitter
Rudi Paul Labadie studeerde Farmacie te Leiden. Na zijn promotie (1971) werkte hij korte tijd in Duitsland. Vanaf 1982 tot zijn emeritaat ingaand 1999 gaf hij vanuit de leerstoel farmacognosie aan de Universiteit Utrecht veel vernieuwende impulsen aan zijn vakgebied, met name het concept en de methodologie van etnofarmacognos- tisch en immunofarmacognostisch onderzoek. In 1988 was hij mede-oprichter van de NVF waarvan hij sinds 1999 erevoorzitter is. Momenteel is hij als farmacognostisch adviseur behalve bij de NVF tevens internationaal actief voor diverse universiteiten en bedrijven. 

Prof. dr L.J. Slikkerveer
Jan Slikkerveer is medisch antropoloog en etnobotanicus. Vanaf 1986 is hij directeur van het Leiden Ethnosystems and Development Program (LEAD) van het instituut voor Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-westerse Samenlevingen van de Universiteit Leiden. Sinds 1999 bezet hij tevens aan de Leidse vestiging van het Nationaal Herbarium Nederland de bijzondere leerstoel Etnobotanische kennissyste- men met betrekking tot Medicinale Planten in Ontwikkelingslanden.

Prof. dr V.H. Heywood

Vernon Heywood is emeritus hoogleraar en voormalig decaan van de Science Faculteit, Universiteit van Reading (UK) en voormalig hoofd van de sectie Plant Conservation van het IUCN. Momenteel is hij voorzitter van de International Council for Medicinal and Aromatic Plants (ICMAP), senior consultant voor het Inspection Panel van de Wereldbank, en consulent voor FAO, UNEP en UNDP. Hij wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op het gebied van biodiversiteit, plantensystema-tiek, evolutie en natuurbehoud en is auteur van onder meer 60 boeken en 500 gepubliceerde wetenschappelijke artikelen.  

Prof. dr M. Heinrich
Michael Heinrich studeerde antropologie in de VS en farmaceutische biologie in Duitsland.Na zijn promotie werkte hij geruime tijd als docent farmacognosie in Freiburg. Sinds 1999 is hij hoogleraar aan de School of Pharmacy in Londen. Zijn onderzoeksspecialiteiten liggen zowel op farmaceutisch (molecular target onderzoek naar ontstekingsremmers) als op etnobotanisch gebied (o.a. beschrijving van Mexicaans Indiaanse geneesconcepten).  

Drs J.E. Erdtsieck
Jessica Erdtsieck studeerde af als medisch antropoloog aan de universiteit van Amsterdam en hoopt daar binnenkort te promoveren op een proefschrift over de werkwijze en rol van spiritualiteit in de praktijk van enkele traditionele genezers in Tanzania.  

Drs M. van Gool
Miriam van Gool  is werkzaam als bioloog en unitmanager soorten voor het Wereld-natuurfonds (WNF). Via  het WNF en de werkgroep TOM (Traditionele Oosterse Medicijnen) is ze betrokken bij zowel de rapportage van handelsstromen in bedreigde plantensoorten (door Traffic Europe) als bij het vormgeven aan het CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) verdrag in Nederland.

J. Reijngoud
Jaap Reijngoud werkt als inspecteur in het team Natuur van de AID (Algemene Inspectie Dienst) van het Ministerie LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), welke onder meer controle- en opsporingswerkzaamheden verricht in het kader van CITES. Zijn specialisme is:  medicinaal en  aromatisch gebruik van beschermde planten en dieren.

Ir. C.A.M. van Loon
Cees van Loon studeerde plantenveredeling in Wageningen en werd marketeer vanuit de ambitie zich bezig te houden met marktbehoeften en productontwikkeling in groente- en landbouwzaden. Hij is o.a. werkzaam geweest in Peru met het verzamelen van wilde- en primitief geteelde aardappelsoorten in de Andes en deed onderzoek aan de genetische diversiteit van de collectie van deze genenbank. Momenteel is hij zelfstandig marketingadviseur voor landbouw en voedingsproducten.

Drs. A.J.M. de Bekker
Arja de Bekker, van oorsprong orthopedagoge, maakte in 1997 de overstap naar het bedrijfsleven, c.q. Euro Ginseng bv. Binnen dit bedrijf is haar hoofdfunctie: voorlichting/verkoop consumentenproducten. Binnen deze functie heeft ze in praktische zin te maken met de diverse (nationale en internationale) regelgevingen.

C. Dhaenens, lic. Filologie, OMD
Chris Dhaenens is docent Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) in diverse Europese landen, werkt als toxicologisch consulent voor diverse beroepsverenigingen en is president van de Oriental Plant Promotion Association (OPPAS).


Bereikbaarheid:
Het symposium vindt plaats in de grote collegezaal van het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden. Dit is 2 minuten lopen vanaf centraal station NS. Na inschrijving ontvangt u een uitgebreide routebeschrijving.
Deelnamekosten:
NVF-leden: € 25,-. Overige deelnemers € 40,-  inclusief lunch.
Studenten: € 10, alleen bij groepsgewijze aanmelding via Granulla, universitair staflid of NVF-bureau.
Aanmelding:
NVF-bureau via telefoon: 02468-44301 of e-mail nvf@fyto.nl 
Accreditatie:
ABNG, KNMP, NAAV, NWP: toegezegd; NVA: in aanvraag.

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014