Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Definities
Opleidingen
Links
Medische hulp
Werkstuk
Disclaimer
English

   

 

NIEUWS:

Een nieuw jaar

Het NVF-bestuur en de medewerkers van het NVF-bureau wensen alle lezers een gezond 2014 toe. De NVF viert dit jaar haar 25-jarig bestaan, samen met de Nederlandse Vereniging voor GeneeskruidenOnderzoek (NVGO), tijdens een gezamenlijk congres in Arnhem op 13 juni. U hoort hier binnenkort meer over.


Thema's Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie in 2014


In deze eerste editie van 2014 staat 'oud en nieuw' in de fytotherapie centraal. Voor de komende thema's roept de redactie haar lezers op om vanuit haar eigen expertise bij te dragen.
In het voorjaarsnummer wordt het metaboolsyndroom besproken en hierin zal ook het verslag staan van de werkconferentie over diabetes die de NVF op 28 november 2013 heeft gehouden. De deadline voor bijdragen is 20 februari 2014.
In het zomernummer worden de mogelijke bijdragen vanuit de fytotherapie aan het probleem van de toenemende antibioticaresistentie besproken. Wij ontvangen lezersbijdragen graag voor 15 mei.
Het najaarsnummer zal extra aandacht besteden aan fytotherapie voor dieren. De deadline daarvoor is 15 augustus 2014.

Daarnaast heeft uiteraard in elk nummer de actualiteit ook een plaats en ook wat dat betreft staat de redactie open voor uw suggesties, vragen en bijdragen. Hoe meer handen, hoe lichter het werk.


Contributie NVF 2014


Een kleine terugloop in het ledenaantal zorgt er voor dat met minder mensen dezelfde jaarlijks vaste lasten moeten worden opgebracht. De NVF moet zichzelf ook los van gesubsidieerde projecten of incidentele sponsoring staande kunnen houden. Op de ledenvergadering is daarom besloten de contributie voor 2014 eenmalig met meer dan de jaarlijkse indexering te verhogen tot Ä 89,- per jaar. Wij hopen dat mensen die dit lezen en nog geen NVF-lid zijn, dit snel worden zodat de lasten over meer schouders verdeeld worden.

Omdat de procedure voor automatische incasso bij de banken verandert in 2014, en ook omdat slechts een klein percentage van onze leden en abonnees prijs blijkt te stellen op deze betaalwijze, gaat het NVF-bureau vanaf januari 2014 niet meer automatisch incasseren. Dus ook al had u daarvoor toestemming gegeven, ontvangt u in het vervolg gewoon de nota van ons administratiekantoor (Gillvaart) en u wordt verzocht zelf zorg te dragen voor de betaling.


Infofyto.nl groeide verder in 2013

De in 2010 gestarte consumentgerichte, informatieve website www.infofyto.nl  heeft het goed gedaan in 2013. Het bezoekersaantal groeide gestaag: van 1700 maandelijkse bezoekers begin 2012 naar rond de 7000 eind 2013. Unieke bezoekersaantallen lagen begin 2012 rond de 1400, eind 2013 is dat aantal meer dan verdubbeld tot ruim 3000 per maand.
 

In 2012/2013 zijn acht nieuwe planten toegevoegd aan de infofyto-database:

 1. Salvia officinalis (salie) bij mond- en keelklachten;

 2. Cannabis sativa (hennep) bij glaucoom en multiple sclerose;

 3. Picea excelsa (fijnspar) bij bronchitis, griep en verkoudheid;

 4. Drosera rotundifolia (ronde zonnedauw) ook bij bronchitis, griep en verkoudheid;

 5. Orthosiphon stamineus (kattesnor) bij urinewegaandoeningen;

 6. Plantago lanceolata (smalle weegbree) bij hoest en mond- en keelontsteking;

 7. Hedera helix (klimop) bij hoest; en

 8. Capsicum annuum (rode peper) bij spier en gewrichtspijn en capsaÔcine bij allergische neusklachten

Nieuwe planten worden in de database opgenomen ofwel omdat ze gebruikt worden in een nieuw geregistreerd product, ofwel omdat er drie wetenschappelijke monografieŽn van beschikbaar zijn. Langzamerhand gaat infofyto ook uitbreiden met planten waarvan twee monografieŽn beschikbaar zijn. De Wereld Gezondheidsorganisatie maakt al enige tijd geen nieuwe monografieŽn meer, de European Scientific Cooperative on Phytotherapy komt slechts sporadisch met nieuwe monografieŽn maar de European Medicines Agency brengt juist veel monografieŽn uit. Populaire planten waarbij twee monografieŽn zijn beschreven kunnen op deze manier toch op infofyto verschijnen. Bij een registratie als geneesmiddel of medisch hupmiddel wordt de plant beschreven vanuit het registratiedossier, ongeacht het aantal beschikbare monografieŽn. Onder Ďactueelí verschijnen regelmatig korte nieuwsberichten die in begrijpelijke taal voor leken inzichtelijk maken wat eerder en uitgebreider in het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie is gepubliceerd.


Natuurproducten op de agenda van de Tweede Kamer

Staatssecretaris Dijksma en minister Schippers hebben op 11 november jl. aan de Tweede Kamer een brief gestuurd die op de agenda staat voor de vergadering van 15 januari 2014. Deze brief is onder andere een antwoord op de herhaalde vraag van de kamerleden waarom er niet meer aan natuurproducten wordt gedaan als alternatief voor antibiotica; zoals eerder werd bericht (najaarseditie 2013, pagina 15).

Een citaat uit deze brief: Naast kennisverspreiding heeft de overheid ook geÔnvesteerd in de verdere ontwikkeling en toepassing van alternatieve middelen en methoden. Er lopen nu twee projecten waarbij MKB-ondernemers (inclusief veehouders) gezamenlijk werken aan de praktijkgerichte ontwikkeling en toepassing van alternatieve middelen en technologische innovaties om het antibioticagebruik te reduceren, waaronder ontwikkeling van kruidenmengsels, microbiŽle reinigingsmiddelen en verbetering en monitoring van drinkwaterkwaliteit. Binnen de projecten is budget beschikbaar om kennisinstellingen bij de uitvoering te betrekken. Het gaat hierbij om projecten die in het kader van de IPC-regeling (Innovatie-PrestatieContracten) door het ministerie van EZ zijn toegekend. Aan deze twee projecten met een totale omvang van ruim 1,75 miljoen euro is een subsidiebedrag toegekend van 40% van de omvang. Binnen de twee projecten werken 12 samenwerkingsverbanden van ondernemers aan deze doelstelling. Acht van de samenwerkingsverbanden zijn gericht op ontwikkeling en toepassing van alternatieve middelen voor de veehouderij, de overige vier zijn gericht op ontwikkeling en toepassing van middelen binnen de humane gezondheidszorg. De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) is de penvoerder van de twee IPC-projecten.
De brief laat zien dat er sprake is van een kentering in de houding van de overheid ten aanzien van natuurproducten. Dit is goed nieuws voor de sector. Deze sector is gewend om op eigen kracht vaak tegen de stroom in te roeien en bestaat uit veel innovatiegerichte MKB.

In het kader van dezelfde thematiek is door het ministerie van Economische Zaken (EZ) budget vrijgemaakt voor de actualisering en uitbreiding naar de reguliere sector van de Fyto-V-stalboekjes, een project van RIKILT (Instituut voor de voedselveiligheid in Wageningen) en IEZ (Instituut voor Etnobotanie en ZoŲfarmacognosie in Ubbergen), zie www.fyto-v.nl. Heeft u:

 • relevante producten op de markt die nu nog niet in de stalboekjes staan;

 • producten die er al wel in staan, maar waarbij nu nieuw onderzoek beschikbaar is; of

 • zelf positieve ervaring met een product dat nog niet in de stalboekjes voorkomt?

Stuur dan deze informatie naar het NVF-bureau of naar de projectcoŲrdinator Maria Groot (WUR) 

 


   Inhoud
NTvF

Klimop: een plant uit de oudheid

A.S. Nijhuis-Bouma en A.G.M. Van Asseldonk
 

Boekbespreking: Arzneipflanzenindikationen gestern und heute

A.G.M. van Asseldonk
 

Boekbespreking: Planten en hun legenden

A.S. Nijhuis-Bouma
 

Boekbespreking: Herbals - Their Origin and Evolution.

A.S. Nijhuis-Bouma
 

Galantamine uit Narcissus pseudonarcissus: voorbeeld van een nieuwe
 

industriŽle grondstof afkomstig uit de Nederlandse sierplantenteelt

 

A. Lubbe
 

De narcis in oude Europese kruidenboeken
A.G.M. van Asseldonk
 

Zuurzak bij kanker: potentie of hoax?

H.J. Woerdenbag en R. Moleman

 

Bestellen of Abonneren?

 


Telefoon
(024) 6844301        
Fax
(024) 6843939
Postadres
Rijksstraatweg 158, 6573 DG, Beek-Ubbergen
E-mail
Algemene informatie: nvf@fyto.nlomhoog

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014