Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

Abstracts en verslag  bestellen ?
(€ 15,- /voor leden € 7,-) schrijf naar nvf@fyto.nl

Fytotherapie bij enkele urologische en intestinale aandoeningen
in het AZU De Uithof, Utrecht op 19.05.01.  Ongeveer 115 deelnemers.
Geaccrediteerd door ABNG, KNMP, LHV, NWP. 
Sprekers


Programma

10.40 uur: 

Openingswoord door dagvoorzitter

dr A. van der Kuy, voorzitter CTF

10.50 uur: 

Pharmakognostische und Pharmakologische Aspekte der Droge Cardui Mariae Fructus*

Prof. dr rer.nat. J. Reichling,
Inst.f. Pharmazeutische Biologie, Heidelberg

11.25 uur:  

Klinische studies naar fytotherapie bij leveraandoeningen*

Prof. dr med. R. Saller
Universitätsspital Zürich

12.00 uur: Excursie door de Botanische Tuin van de Universiteit Utrecht  
14.00 uur:

BPH: laat de NHG standaard ruimte voor fytofarmacotherapie?  

Dr  M.T.W.T. Lock
uroloog, Utrecht, UMC

14.35 uur:

Herbal drugs for the treatment of Benign Prostat Hyperplasia (BPH)**

Prof. em. dr H. Schilcher
vice president van de Commissie E, Berlijn
 
 

15.40 uur:

  Plantaardige laxantia, een overzicht

Dr A.J.J. van den Berg
farmacognost, Utrecht

16.15 uur:

Obstipatie: plaats voor fytotherapeutica? 

Drs G. Hoogsteen
arts, Puttershoek  


Sprekers

Dr A. van der Kuy, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, was van 1962 tot 1994 verbonden aan de Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant. Hij was van 1989 tot vorig jaar eindredacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas en is sinds 1995 voorzitter van de Commissie Toetsing Fytotherapeutica.  


Professor dr rer.nat. J. Reichling promoveerde in de botanie in 1972 te Heidelberg met een studie over fytotherapeutica. Sinds 1975 is hij als staflid verbonden aan het instituut voor Pharmaceutische Biologie van de universiteit Heidelberg. Met zijn onderzoeken aan fytotherapeutica won hij verschillende prijzen. Sinds 1997 is hij mede-redacteur van "Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis (Drogenbände)".  


Professor dr med R. Saller studeerde in 1976 af als arts in Frankfurt en promoveerde in de farmacologie in 1977. De opleiding tot internist sloot hij in 1986 af met een interdisciplinair onderzoek (interne geneeskunde, natuurgeneeskunde, fytotherapie en farmacologie). Sinds 1994 is hij hoogleraar en hoofd van de afdeling natuurgeneeskunde (binnen interne geneeskunde)  in het universitaire ziekenhuis in Zürich. Hij is bestuurslid van de Zwitserse Medische Vereniging voor Fytotherapie.  


Dr. M.T.W.T. Lock is sinds 1990 als uroloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht, sinds 1995 als Chef de Clinique en waarnemend hoofd. Hij was in 1992 oprichter, gedurende lange tijd editor in chief en is nog steeds redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Urologie. Hij heeft meer dan 40 publicaties en meer dan 100 published abstracts op zijn naam.


Professor em. dr H. Schilcher was directeur van het Instituut voor Pharmaceutische Biologie en Farmacologie van de Vrije Universiteit Berlijn. Sinds 1978 is hij lid (en sinds 1987 vice-voorzitter) van de Duitse Commissie E. Hij publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke artikelen en 17 boeken over fytotherapeutica, waaronder een medisch handboek over fytotherapie in de urologie.


Dr A.J.J. van den Berg promoveerde op een onderzoek naar antrachinonproductie in celculturen. Binnen de afdeling Medicinal Chemistry van de Faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht verzorgt hij colleges Farmacognosie en doet al 20 jaar onderzoek naar medicinale planten. Hij is mede-oprichter van PhytoGeniX, een organisatie gehuisvest binnen de Universiteit die contractresearch doet op het terrein van fytotherapeutica.


Drs G. Hoogsteen is werkzaam als verzekeringsarts bij de uitvoeringsinstelling Cadans. In zijn vrije tijd is hij al jaren bezig met fytotherapie door middel van de behandeling van patiënten en advieswerk voor derden. Hij was gedurende de periode 1996-1999 voorzitter van de NVF onderwijscommissie.


Literatuur:

* Saller R, Reichling J, Hellenbrecht D (+). Phytotherapie. Klinische, pharmakologische und pharmazeutische Grundlagen. Heidelberg, 1995. ISBN 3-7760-1047-9. 

* Schilcher, H. Phytotherapie in der Urologie. Unter Mitarbeit von Andrea Wülker. Stuttgart, 1992. ISBN 3-7773-1048-4. Tweede druk 2001 verschijnt binnenkort.


Sponsor

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door een garantiesubsidie van Bional Holding BV te Gorredijk.


 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014