Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 


NVF-Symposium

Fytotherapeutica in de dermatologie

Vrijdag 26 oktober 2001
Sanadome kuuroord Nijmegen

 

Verslag/Abstracts bestellen?
(€ 15,-  en voor NVF leden  € 7,- )
Schrijf naar
nvf@fyto.nl 

ACCREDITATIE: LHV 3,5 uur, KNMP 1 punt, ABNG 1 dag, NWP 3 punten. Aantal deelnemers: 135

Programma:

Vanaf 9.30 uur: ontvangst met koffie/thee, inschrijving


10.00    Opening en inleiding door 
            dagvoorzitter Prof. dr J.M. Richters
10.10    Psoriasis en atopisch ezeem: 
            de standaardbehandeling anno 2001
            Prof. dr W.A. van Vloten

10.30    Mahonia aquif. as topical therapy of psoriasis

            Prof. dr U. Gieler* , in samenwerking met prof.dr M. Augustin

11.00     KOFFIE/THEE

11.30    Cardiospermum halicacabum 
            bij de behandeling van eczeem
          
           
Dr M.C. Jong en dr J. Toonstra

12.20        Vragen, discussie 

12.30        LUNCH

13.40       De toekomst van de behandeling van brandwonden: 
            Het vinden van de juiste balans tussen anti-microbiële
            en anti-inflammatoire behandeling.
           
M.J. Hoekstra, arts
14.20       
Fytotherapeutica en verpleegkundige wondverzorging
           
Mevr. M.J.H. Huisman
14.35       
De behandeling van brandwonden met looistoffen: 
            een traditie met nieuwe perspectieven

   
        Dr S.B.A. Halkes

15.15        Vragen, discussie

15.25        Afsluiting formele gedeelte door professor Richters en invullen van het   enqueteformulier.  

15.35 THEE/KOFFIE

Van 16.00 – 17.30 uur vindt de NVF-ledenvergadering plaats en kan eventueel gebruik gemaakt worden van het thermenlandschap van Sanadome. Daarna kan men (17.30-18.30) deelnemen aan een gezamenlijk diner. Deze laatste twee activiteiten tegen kostprijs.

* : lezing in het Engels  

Toelichting bij de sprekers:

Prof. dr J.M. Richters  
Annemiek Richters werkte als arts in binnen- en buitenland en deed aanvullend doctoraalexamens in culturele antropologie, sociologie en filosofie. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit op het proefschrift “De medisch antropoloog als verteller en vertaler” in 1991. Van 1995 tot 2000 was zij bijzonder hoogleraar vrouwengezondheidszorg aan de Universiteit Leiden. Sinds vorig jaar is zij daar gewoon hoogleraar Cultuur, Gezondheid en Ziekte.

Prof. dr W.A. van Vloten

Willem van Vloten studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Leiden en specialiseerde zich aldaar in de dermatologie. Hij werd in 1980 benoemd tot hoogleraar in Leiden en in 1985 tot hoogleraar dermatologie in Utrecht.

Dr. M.C. Jong
Miek Jong studeerde medische biologie (1989-1993) aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde cum laude in 1997 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het gebied van de hart- en vaatziekten. Jong was vanaf 1998 afwisselend werkzaam bij TNO-Preventie en Gezondheid te Leiden en Lawrence Berkeley National Laboratory, California, USA. Sinds 2001 is zij Medisch/Farmaceutisch specialist bij VSM geneesmiddelen.


Dr. J. Toonstra

Johan Toonstra studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn artsexamen (1978) volgde hij de opleiding tot dermatoloog in het Academisch ziekenhuis Utrecht. Sinds 1983 is Toonstra als dermatoloog verbonden aan Medisch Centrum Molendael te Baarn/Soest en als universitair docent  verbonden aan de afdeling Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Toonstra promoveerde in 1991 op het gebied van de dermatologie.


Prof. dr. U. Gieler

Uwe Gieler studeerde geneeskunde aan de Universiteiten van Göttingen en Giessen. Na zijn artsexamen (1978) specialiseerde Gieler zich in de dermatologie, allergologie en psychotherapie. Van 1981 tot 1995 was hij hoofd van de afdeling dermatologie bij het academisch ziekenhuis van Marburg. Sinds 1995 is prof. dr. Gieler hoofd van de afdeling Psychosomatische Dermatologie bij het academisch ziekenhuis van Giessen.

Prof. dr. Mattias Augustin is verbonden aan de University Hautklinik Freiburg, Duitsland. 

M.J. Hoekstra, arts
Hans Hoekstra heeft ten tijde van zijn opleiding tot chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk besloten het preklinisch onderzoek voor het Beverwijkse Brandwonden Centrum op te gaan zetten. Aanleiding hiertoe was zijn ontdekking en de ontwikkeling van de glycerine- preservingsmethode voor donorhuid voor de nationale huidbank van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Na als wetenschappelijk medewerker en later als medisch (adjunct) directeur voor deze stichting werkzaam te zijn geweest, heeft Hoekstra er in 1994 voor gekozen het preklinisch wondgenezingsonderzoek in samenwerking met universitaire vakgroepen en innoverende bedrijven verder te continueren en coördineren als zelfstandig ondernemer.  

Mevr. M.J.H. Huisman
Anneke Huisman is sinds 1976 als avondhoofd van de verplegingsdienst in het AZR/Daniël den Hoedkliniek Rotterdam werkzaam en is daarnaast aromatherapeute. Zij coördineert en doceert momenteel tevens complementaire zorg aan verpleegkundigen in het AZR en tracht (zelfzorg)fytotherapeutica een verantwoorde plaats te geven in de verpleegkundige paktijk.

Dr S.B.A. Halkes 
Bart Halkes studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1998, na het afronden van zijn promotie-onderzoek (Filipendula ulmaria; a study on the immunomodulatory activity of extracts and constituents), is hij binnen de Disciplinegroep Medicinal Chemistry van de Faculteit Farmacie in Utrecht werkzaam als postdoc-onderzoeker. Momenteel doet hij onderzoek naar het nut en de eventuele risico's van locale toepassing van tanninen op brandwonden. Daarnaast is hij lid van de Commissie Toetsing Fytotherapeutica en bestuurslid van de Stichting Toetsing Fytotherapeutica.

Organisatie
De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) is een wetenschappelijke vereniging van universitair en HBO opgeleiden die een professionele relatie tot de fytotherapie hebben (o.a. apothekers). Zij streeft naar verhoging van de kwaliteit van fytotherapie en fytotherapeutica in Nederland. Daartoe heeft ze een leerstoel ingesteld, geeft ze een tijdschrift uit en organiseert twee maal per jaar een wetenschappelijke bijeenkomst. De NVF vormt de Nederlandse vertegenwoordiging in ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) en is aangesloten bij de FMWV (Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen). Adres: Rijksstraatweg 158, 6573 DG Beek/Ubbergen, tel 024-6844301, e-mail: nvf@fyto.nl     

Sponsor
Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door een garantiesubsidie van VSM Geneesmiddelen bv te Alkmaar.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
Rijksstraatweg 158, 6573 DG, Beek-Ubbergen
Tel: (024) 6844301
Fax: (024) 6843939
Internet: nvf@fyto.nl

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014