Over de NVF Archief Nieuws Agenda Dier en Kruid Symposia Tijdschrift Vereniging Contact  

 

HOME

Omhoog

 Over het SIA-RAAK project Innovatieve Ketens voor Voeding en Gezondheid (IKVG) van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten (CAH) is najaar 2010 in dit tijdschrift geschreven door Limburg en Korthout. Dit project richt zich op teeltmethodes en standaardisatie van medicinale planten. Het wil daarbij de hele keten betrekken, vanaf de etnobotanische oorsprong tot en met de consumentenverpakking.

De afsluitende conferentie van dit project zal op 22 november a.s. plaatsvinden op de CAH in Dronten. In een gezamenlijke bijeenkomst van CAH, NVF en andere partijen zullen sprekers uit diverse Europese landen de perspectieven schetsen van de teelt van geneesplanten, en gezamenlijk de mogelijke kwaliteit- en werkzaamheidgaranties bespreken. Het is de bedoeling dat deze werkconferentie tevens de aftrap vormt voor vervolgactiviteiten met alle geïnteresseerde partijen in de kwaliteitsborging ‘van land tot consument’  voor medicinale planten.

 

Programma

Werkconferentie SIA-Raak Project IKVG (Innovatieve Ketens voor Voeding en Gezondheid)

Internationale werkconferentie; Nederlandse lezingen met simultaanvertaling in het Engels voor buitenlandse deelnemers  

Plaats
CAH Dronten; De Drieslag 2; 8251 JZ Dronten  (www.cah.nl) ; The Netherlands
Datum en tijd
22 November 2011; 11.00-`17.30 uur (met diner tot 20.00 uur)
 

TIJDPAD 

11.00 – 11.30:  Registratie, koffie/thee, film over etnofarmacologie

11.35 – 11.45:  Welkomstwoord: projectleider Egbert Limburg en dagvoorzitter professor Renger Witkamp (Wageningen UR).

11.45 - 12.15:      Systeembiologie en kruidengeneeskunde.
                            Prof. dr. Jan van der Greef (
TNO en Universiteit Leiden)

12.15 – 12.35:     Cultivating Picrorhiza kurrua, an endangered medicinal plant from the Ayurvedic tradition: A work in progress .
                           
Dr. Nicholas Larkins, BVSc DSc MRCVS, onderzoeker medicinale planten (UK)

12.35 – 12.40:    Vragen en discussie 

12.40 - 13.50:    Kruidige lunch met geneesplanten; bezoek aan het kassencomplex met planten uit het project IKVG
13.50 - 14.05:    Opzet inlandse productieketen oreganoteelt, -verwerking en –toepassing in feed en food
                          Hans van der Mheen (kruidenteeltdeskundige) en Paul Mensink (Ropapharm feed ingredients)

14.05 - 14.25:    Snelle, goedkope en diervriendelijke testen om de veiligheid en werking van natuurproducten vast te stellen
                          Dr. Raymond Pieters (HU; RaakPro project Nat-Test)


14.25 – 14.50:   De weg naar plantaardige grondstoffen voor nieuwe medicijnen: resultaten van het IKVG project
                          Dr. Henrie Korthout (Fytagoras
).

14.50 – 15.00:  Vragen en discussie

15.00 – 15.30:  Theepauze

15.30 – 15.40:  Innovatie in de glastuinbouw (Phyto Glasshouse Applications)
                        Jolanda.Heistek (Cropeye).

15.40 - 16.00:  Veterinary herbal medicines or feed ingredients? Registration choices.
                     
  Dr. Gerd Riedel Caspari: dir Almapharm (D); onderzoeker innovatieve botanicals.

16.00 – 16.15:  Vragen en discussie

16.15 – 16.30:  Introductie vervolgproject IKVG;Egbert Limburg, CAH

16.30 - 17.30  Borrel en kruidencocktailbar (performance)

18.00 – 20.00:  Diner (buffet)

 

Organisatie:

 • CAH (Christelijke Agrarische Hogeschool) Dronten. Naast de projectgroep IKVG zijn betrokken de CAH majors Animal health, Horticulture, Food & Health and International Food Business.
 • NVF (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie)
 • IEZ (Instituut voor Etnobotanie and Zoöfarmacognosie)
 • Fytagoras bv, Leiden
 • Innovatieplatform PGA (Phyto Glasshouse Applications)

   

Doel van de bijeenkomst:

 • Presentatie van de resultaten van het IKVG project.
 • Stimuleren van het aangaan van samenwerkingscontacten (ook internationaal) met betrekking tot de kwaliteitsketen: van teelt tot medicijn
 • Toelichting op vervolgproject, afspraken met partners hierin
 • Educatie: studiemateriaal voor (ook internationale) studenten van de CAH

 

Aanvullende informatie; aanmelding:

 

Monique de Soet, CAH Dronten, De Drieslag 1,  8251 JZ Dronten 
tel. + 31(0) 321-386507  ;  m.de.soet@cah.nl

 

Deelnamekosten (zonder diner):

€ 85,- (normale prijs).

€ 10,- (studenten, alleen met overleggen kopie collegekaart)

€ 55,- (gereduceerde prijs voor NVF-leden en LTO-leden) 

 

Diner: + € 25,-.

 

Sponsordeelname door bedrijven (met promotiemateriaal): op afspraak

 

 

 


Publieksinformatie
over
kruidengenees-
middelen:


NTvF


JAAR
verslag


 

 

 

 

Externe links worden in een nieuw venster geopend.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen  
                    over deze website verzenden aan webmaster@fyto.nl.
                    Copyright © 2014 NVF   Laatst bijgewerkt: 18-02-2014